Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyosuke Watanabe08/01/1995
2Hiroki Murakawa01/19/1992
3Yusuke Nagae07/19/1985
4Taishi Nakamura09/05/1995
5Cadeyrn Neville11/09/1988
6Peter Kimlin07/11/1985
7Ryosei Kohara10/05/1993
8Sosiceni Tokoqio02/01/1993
9Jono Hickey03/30/1991
10Sam Greene08/16/1994
11Kento Matsui10/02/1991
12Shin Ohashi11/07/1991
13Wataru Kawai (Cap)06/30/1987
14Vaka Joseph Wilson11/21/1981
15Manato Hasegawa09/07/1989
16Tomoya Watanabe05/07/1989
17Yuki Namioka05/03/1987
18Ken Mizuno05/01/1995
19Toshiki Fujii04/03/1992
20Yuta Isobe02/27/1995
21Daiki Konishi08/02/1987
22Takashi Toyomae04/21/1987
23Takuya Takeuchi11/06/1992