Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazushi Nakamura06/07/1994
2Mitsuru Hirokawa07/20/1985
3Kenichi Hirose03/31/1985
4Toshiyuki Syouji07/24/1991
5Joel Everson03/09/1990
6Hirotsugu Sanada06/21/1993
7Junya Lee12/27/1993
8Nili Latu (Cap)02/19/1982
9Akihiro Tagawa07/19/1991
10Kakeru Yamamichi05/19/1990
11Shohei Ozawa07/29/1989
12Yasuki Hayashi04/26/1985
13Kuniya Sonoki06/10/1994
14Shinji Nakazono01/11/1986
15Takafumi Kawano10/21/1984
16Takahisa Ono06/06/1993
17Clinton Malolua09/17/1999
18Reo Murakami07/29/1990
19Takehiro Kimura11/11/1992
20Richard Skelton02/24/1995
21Taiki Kurogi01/18/1994
22Taroma Togo08/13/1994
23Hideki Tanabe11/11/1987