Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUNSUKE TANI12/02/1994
2Nozomi Kuraya04/04/1993
3Dongwon Shin12/12/1986
4Akinori Hirota12/08/1994
5Kazuki Kato12/07/1994
6Shohei Shitayama07/19/1991
7Satoshi Tsuruoka07/28/1990
8Sam Chongkit03/02/1995
9Raku Yamaoka09/12/1995
10Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
11Sooyoung Wang05/11/1993
12Siliva Ahio10/05/1986
13Karne Hesketh08/01/1985
14Andrew Everingham01/29/1987
15Andre Taylor01/11/1988
16Yasunori Hoshimoto (Cap)10/24/1989
17Kyungmun Wang09/12/1991
18John Roy Jenkinson03/26/1991
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Bryce Robins09/19/1980
21Tasuku Kinjou09/11/1992
22Shusaku Hamazato12/28/1985
23Chikara Morita10/05/1995