Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kenta Tsujii10/17/1989
2Kan Yoshino11/16/1990
3Taichi Chiba09/22/1994
4Daiki Yanagawa02/19/1989
5Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
6Elliot Dixon09/04/1989
7Shuhei Matsuhashi11/24/1993
8Tatsuhide Akabori10/02/1988
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Kousuke Kigami01/25/1993
11NETANI VAKAYALIA02/25/1998
12Daisuke Hamano (Cap)01/06/1994
13Aki Makita02/21/1992
14Kim Seongu04/06/1992
15Bryce Hegarty08/28/1992
16Kazuhiro Koike06/10/1992
17Kazuma Nishi08/10/1995
18Soutarou Okawa10/25/1991
19Takeshi Mabuchi10/14/1986
20Colin Bourke10/15/1984
21Ryuji Yonemura06/06/1995
22Toshiki Hamagishi11/28/1994
23Robbie Robinson08/22/1989