Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shogo Miura06/08/1995
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Yusuke Kizu12/02/1995
4Carl Wegner02/07/1991
5Jason Jenkins12/02/1995
6Ryo Fujii04/27/1990
7Joji Sato08/03/1993
8Fetuani Lautaimi10/21/1992
9Kota Iwamura12/07/1993
10Ryota Kabashima11/18/1990
11Yuki Okada07/13/1995
12Clinton Swart09/06/1992
13Yates Steven07/26/1983
14Masakatsu Hikosaka01/18/1991
15Gio Aplon (Cap)10/06/1982
16Tomoharu Kawanishi09/25/1987
17Yosuke Takahashi08/06/1991
18Yoto Ioki12/20/1992
19Jannes Kirsten12/01/1993
20Mitsuru Furukawa07/09/1995
21Takehito Namekawa01/01/1990
22Male Sau10/13/1987
23Yoshizumi Takeda04/29/1991