Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kosuke Horikoshi06/02/1995
2Takuya Kitade09/14/1992
3Shinnosuke Kakinaga (Cap)12/19/1991
4Hiroto Kato09/30/1995
5Wataru Kobayashi03/22/1994
6Naoki Ozawa10/08/1988
7Iino Koji10/12/1994
8Oketani Sota11/18/1994
9Kazutaka Ashida03/07/1990
10Tamura Hikaru09/12/1993
11Narita Shuhei12/11/1994
12Ryutaro Takemoto05/19/1988
13Yusuke Kajimura09/13/1995
14Yasunori Nagatomo05/03/1985
15Kenta Tsukamoto08/02/1990
16Shunta Nakamura02/28/1994
17Yukio Morikawa02/06/1993
18Kensuke Hatakeyama08/02/1985
19Satoshi Oshima01/01/1988
20Kenta Nakasone04/05/1989
21Okoshi Genki12/26/1994
22Kosei Ono04/17/1987
23Seiya Ozaki07/11/1995