Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kota Kaishi10/07/1994
2Hiroaki Sugimoto02/27/1989
3Taiki Koga04/06/1989
4Hobum Kim12/10/1990
5Yuki Aoki02/23/1992
6Jean Droste01/21/1994
7Takeo Suenaga07/31/1994
8Yuta Chiba12/21/1992
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Ei Kawamuko01/09/1995
11Kazuhiro Goya04/21/1993
12Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
13Sione Teaupa07/09/1992
14Yuji Ito02/06/1987
15Kenichiro Kuwae10/24/1994
16Katsuya Okuma12/23/1995
17Kwanyoung Na07/14/1992
18Satoshi Saita06/07/1993
19Shota Hagisawa01/19/1990
20Reiichi Tamura01/20/1990
21Ippei Okada02/16/1994
22Katoni Otukolo08/23/1982
23Hideto Kondo04/16/1993