Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUNSUKE TANI12/02/1994
2Nozomi Kuraya04/04/1993
3Dongwon Shin12/12/1986
4Akinori Hirota12/08/1994
5Toshihiro Nishii12/03/1990
6Shohei Shitayama07/19/1991
7Satoshi Tsuruoka07/28/1990
8Sam Chongkit03/02/1995
9Tasuku Kinjou09/11/1992
10Hiroshi Tashiro10/14/1987
11Sooyoung Wang05/11/1993
12Shusaku Hamazato12/28/1985
13Karne Hesketh08/01/1985
14Andrew Everingham01/29/1987
15Andre Taylor01/11/1988
16Yasunori Hoshimoto (Cap)10/24/1989
17Shun Sasaki03/06/1989
18John Roy Jenkinson03/26/1991
19Kazuki Kato12/07/1994
20Bryce Robins09/19/1980
21Raku Yamaoka09/12/1995
22Siliva Ahio10/05/1986
23Chikara Morita10/05/1995