Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masakazu Nagano05/17/1987
2Yuki Go09/26/1989
3Reo Murakami07/29/1990
4Takehiro Kimura11/11/1992
5Yuta Kasahara09/30/1984
6Nobuyoshi Arai07/13/1989
7Akihiro Fujita07/31/1990
8Nili Latu (Cap)02/19/1982
9Koutaro Furukawa12/25/1994
10Hayden Cripps10/30/1990
11Syogo Shinoda01/24/1991
12Ryoya Sakamoto01/21/1993
13Syo kataoka12/30/1987
14Yeonsik Jeong05/08/1993
15Yusuke Ogawa09/26/1989
16Mitsuru Hirokawa07/20/1985
17Shinsuke Igoshi01/24/1996
18Makoto Tsuchiya02/23/1990
19Toshiyuki Syouji07/24/1991
20Richard Skelton02/24/1995
21Akihiro Tagawa07/19/1991
22Kakeru Yamamichi05/19/1990
23Mosese Tonga04/05/1992