Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tomohiro Tanaka10/24/1991
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3Masahiro Hibino06/20/1992
4Naoto Osajima05/23/1991
5Mark Abbott02/20/1990
6Masakazu Toyota05/15/1986
7ATARU NISHIKAWA12/15/1995
8Solomon King03/08/1985
9HISANORI MIMATA09/07/1995
10Hollinshead Daniel06/07/1995
11SHOTARO TSUOKA03/22/1996
12Junshi Yamakita (Cap)09/28/1991
13Naoki Sarugaku04/04/1990
14Masakazu Yatsumonji07/14/1993
15KENTARO KAMATA08/27/1994
16ATSURO NAKAMURA04/11/1994
17RYOMA KUHARA04/27/1995
18YUICHIRO HOSONO12/03/1993
19JOHAN BARDOUL06/16/1987
20JOSEPH TUPE03/14/1991
21GENTA HOSHINO04/18/1995
22Yuki Yamasaki07/10/1992
23YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993