Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yusuke Yamada03/11/1998
2Hiroki Murakawa01/19/1992
3Shota Hirono12/10/1993
4Taishi Nakamura09/05/1995
5Cadeyrn Neville11/09/1988
6Peter Kimlin07/11/1985
7Ryosei Kohara10/05/1993
8Sosiceni Tokoqio02/01/1993
9Jono Hickey03/30/1991
10Sam Greene08/16/1994
11Kento Matsui10/02/1991
12Shin Ohashi11/07/1991
13Wataru Kawai (Cap)06/30/1987
14Takashi Toyomae04/21/1987
15Manato Hasegawa09/07/1989
16Tomoya Watanabe05/07/1989
17Yuki Namioka05/03/1987
18Ken Mizuno05/01/1995
19Toshiki Fujii04/03/1992
20Yuta Isobe02/27/1995
21Daiki Konishi08/02/1987
22Ryoya Shimohira11/29/1990
23Finau Phillipsearle02/15/1989