Starting Lineup

# Name Birth Day
1Gwante Kim06/05/1992
2Futoshi Mori04/25/1988
3Yu Chinen11/18/1990
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5JAMES TUCKER08/05/1994
6Hiroshi Yamamoto04/28/1986
7Takahiro Fujita (Cap)06/17/1993
8Songchang Lee08/24/1991
9Keita Fujiwara06/27/1994
10Taiki Watanabe06/23/1987
11Shohei Toyoshima01/09/1989
12Johnny Faauli09/13/1995
13Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
14Jone Naikabula04/12/1994
15Coenraad Van Wyk01/08/1988
16Hiroki Yuhara01/21/1984
17Daigo Hashimoto01/28/1994
18Ryota Fukamura07/23/1993
19Hitoshi Ono05/06/1978
20Keisuke Matsuda01/06/1988
21Jun Fujii08/10/1982
22Takehisa Usuzuki09/28/1985
23Shin Ito12/08/1987