Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kota Kaishi10/07/1994
2Hiroaki Sugimoto (Cap)02/27/1989
3Shoya Matsunami04/11/1992
4Hobum Kim12/10/1990
5Yuki Aoki02/23/1992
6Jean Droste01/21/1994
7Takeo Suenaga07/31/1994
8Sione Vatuvei03/14/1983
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Ei Kawamuko01/09/1995
11Kazuhiro Goya04/21/1993
12Katoni Otukolo08/23/1982
13Sione Teaupa07/09/1992
14Yuji Ito02/06/1987
15Kenichiro Kuwae10/24/1994
16Katsuya Okuma12/23/1995
17Kwanyoung Na07/14/1992
18Taiki Koga04/06/1989
19Shota Hagisawa01/19/1990
20Yuta Chiba12/21/1992
21Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
22Takuro Takahashi12/26/1991
23Hideto Kondo04/16/1993