Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yosuke Takahashi08/06/1991
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Tatsuya Kakimoto04/18/1995
4Mitsuru Furukawa07/09/1995
5Carl Wegner02/07/1991
6Jannes Kirsten12/01/1993
7Joji Sato08/03/1993
8Fetuani Lautaimi10/21/1992
9Kota Iwamura12/07/1993
10Ryota Kabashima11/18/1990
11Taiki Masuda06/07/1990
12Clinton Swart09/06/1992
13Yuki Okada07/13/1995
14Seiyu Kohara08/28/1992
15Gio Aplon (Cap)10/06/1982
16Ryuta Ueno10/02/1985
17Kohei Asahori02/03/1994
18Yoto Ioki12/20/1992
19Toshizumi Kitagawa02/07/1981
20Ryo Fujii04/27/1990
21Takehito Namekawa01/01/1990
22Vatiliai Tuidraki01/04/1995
23Yuki Kido12/21/1986