Starting Lineup

# Name Birth Day
1Elone Takitaki04/07/1985
2NATHAN VELLA02/10/1990
3Yasuo Saruwatari09/28/1990
4Naoto Osajima05/23/1991
5JOHAN BARDOUL06/16/1987
6Shuhei Kawashita03/04/1983
7Yusaku Kuwazuru (Cap)10/23/1985
8JOSEPH TUPE03/14/1991
9HISANORI MIMATA09/07/1995
10Yuki Yamasaki07/10/1992
11Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
12Tupou William07/20/1990
13JAMES MARSHALL02/05/1990
14Kouhei Ishigaki06/25/1993
15KENTARO KAMATA08/27/1994
16Mitsumasa Harayama04/06/1993
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18Masahiro Hibino06/20/1992
19Mark Abbott02/20/1990
20Masakazu Toyota05/15/1986
21Shota Egashira03/19/1991
22YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993
23Yoji Yamamoto01/17/1992