Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Yosuke Usui07/22/1985
3Takahiro Doi08/22/1986
4Sam Jeffries05/20/1992
5Taku Hirosawa09/10/1986
6Scott Higginbotham09/05/1986
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Koichi Matsuura08/03/1993
12Yosuke Morita01/05/1989
13Maritino Nemani05/25/1991
14Teruya Goto12/18/1991
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Shin Kawamura08/06/1987
17Mao Enoki03/02/1991
18Hikaru Tanaka03/24/1989
19Yoshiya Hosoda08/05/1987
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Amanaki Savieti03/13/1996
23Shindo Kamaike10/23/1986