Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Ryo Miura11/17/1990
3Murphy Leilua12/02/1988
4Shingo Nakashima12/06/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Masataka Tsuruya10/18/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Kai Ishii08/04/1993
12Luteru Elric Laulala05/30/1995
13Shane Gates09/27/1992
14Kazushi Hano06/21/1991
15Brackin Karauria-Henry07/31/1988
16Takayoshi Haku06/25/1989
17Ryutaro Ueda06/27/1990
18Shotaro Hirai04/03/1995
19Robert Kruger04/28/1988
20Kosuke Yamashita07/07/1988
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Takuya Ishibashi08/19/1992
23Yuki Ishii02/27/1996