Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kota Kaishi10/07/1994
2Hiroaki Sugimoto02/27/1989
3Shoya Matsunami04/11/1992
4Hobum Kim12/10/1990
5Yuki Aoki02/23/1992
6Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
7Takeo Suenaga07/31/1994
8Sione Vatuvei03/14/1983
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Ei Kawamuko01/09/1995
11Kazuhiro Goya04/21/1993
12Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
13Burger Odendaal04/15/1993
14Yuji Ito02/06/1987
15Gerhard van den Heever04/13/1989
16Katsuya Okuma12/23/1995
17Kwanyoung Na07/14/1992
18Taiki Koga04/06/1989
19Tatsuro Konno11/28/1986
20Shota Hagisawa01/19/1990
21Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
22Sione Teaupa07/09/1992
23Hideto Kondo04/16/1993