Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kanta Higashionna11/26/1992
2Yusuke Niwai10/22/1991
3Satoshi Ueda04/08/1989
4Samuela Anise08/30/1986
5Jan Deklerk02/10/1991
6Finau Tupa09/23/1989
7Naoto Shimada (Cap)05/21/1991
8Philip van der Walt07/14/1989
9Michael Dowsett03/23/1992
10Yu Tamura01/09/1989
11Aiban Mishima07/16/1994
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Tim Bennetts08/01/1990
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Michael Bond01/27/1987
16Shinya Shimizu11/19/1992
17SUGURU IGARASHI11/22/1993
18Yasuo Yamaji02/20/1985
19Shohei Yuzawa08/22/1988
20Edward Quirk08/28/1991
21Kouki Arai05/14/1993
22Havili Richie04/16/1988
23Tetsu Uehara02/05/1994