Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takahiro Sugiura (Cap)10/04/1983
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Paddy Ryan08/09/1988
4Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
5Kazuki Kato12/07/1994
6Shohei Shitayama07/19/1991
7Dan Pryor04/14/1988
8Michi Kanado07/15/1992
9Kohei Hamazato05/25/1988
10Jason Emery09/21/1993
11Binjamin Ray Yagi03/05/1988
12Andre Esterhuizen03/30/1994
13Keito Moribayashi01/27/1995
14Andrew Everingham01/29/1987
15Curwin Bosch06/25/1997
16Kyungmun Wang09/12/1991
17Shun Sasaki03/06/1989
18Dongwon Shin12/12/1986
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Satoshi Tsuruoka07/28/1990
21Satoru Sawatari08/02/1985
22Siliva Ahio10/05/1986
23Karne Hesketh08/01/1985