Starting Lineup

# Name Birth Day
1Craig Millar10/29/1990
2Ash Dixon09/01/1988
3Shohei Hirano08/03/1993
4Takumi Mikami05/15/1990
5Daniel Heenan11/17/1981
6Ben Gunter (Cap)10/24/1997
7Matt Todd03/24/1988
8Jack Cornelsen10/13/1994
9Taiki Koyama10/31/1994
10Yasutaka Sasakura08/04/1988
11Kenki Fukuoka09/07/1992
12Rikiya Matsuda05/03/1994
13Digby Ioane07/14/1985
14Iori Kaji01/30/1992
15Yoshikazu Fujita09/08/1993
16Atsushi Sakate06/21/1993
17Keita Inagaki06/02/1990
18Asaeli Ai Valu05/07/1989
19Ryota Hasegawa05/12/1993
20Shunsuke Nunomaki07/13/1992
21Fumiaki Tanaka01/03/1985
22Tatsuki Tomuro09/09/1994
23Yuga Hyakutake06/25/1990