Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takao Makabe08/20/1992
2Yuki Mori07/05/1985
3Soutarou Okawa10/25/1991
4Jacob Skeen04/07/1993
5Michael Broadhurst10/30/1986
6Elliot Dixon09/04/1989
7Daisuke Musya05/18/1990
8Shuhei Matsuhashi11/24/1993
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Robbie Robinson08/22/1989
11Amanaki Lotoahea04/14/1990
12Tim Bateman06/03/1987
13Aki Makita02/21/1992
14Masaki Watanabe09/07/1989
15Bryce Hegarty08/28/1992
16Kan Yoshino11/16/1990
17Kenta Tsujii10/17/1989
18Kazuhiro Shibata08/22/1986
19Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
20Colin Bourke10/15/1984
21Masatoshi Nakamura01/24/1989
22Daisuke Hamano (Cap)01/06/1994
23Daisuke Komatsu09/27/1984