Starting Lineup

# Name Birth Day
1Pauliasi Manu12/23/1987
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Reo Murakami07/29/1990
4Tsuyoshi Murata (Cap)12/15/1988
5Liaki Moli01/04/1990
6nishimura takehiro09/23/1991
7Takamichi Sasaki10/30/1983
8Ryosuke Chifu03/02/1989
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Hayden Cripps10/30/1990
11Syogo Shinoda01/24/1991
12Augustine Pulu01/04/1990
13Rene Ranger09/30/1986
14Kazuto Ozawa11/05/1991
15Yusuke Ogawa09/26/1989
16Yuki Go09/26/1989
17Yuichi Hisadomi08/11/1978
18Makoto Tsuchiya02/23/1990
19Yuta Kasahara09/30/1984
20Ash Parker11/01/1988
21Akihiro Fujita07/31/1990
22Shigenori Someyama09/05/1990
23Yasuki Hayashi04/26/1985