Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shingo Nakashima12/06/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Robert Kruger04/28/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Luteru Elric Laulala05/30/1995
11Kai Ishii08/04/1993
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Shane Gates09/27/1992
14Kazushi Hano06/21/1991
15Jumpei Ogura07/11/1992
16Alekisio Mafi11/07/1996
17Kabuto Anoku04/19/1993
18Murphy Leilua12/02/1988
19Masataka Tsuruya10/18/1990
20Shoma Makinouchi11/05/1994
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Yuki Ishii02/27/1996
23Yuki Ikeda05/21/1995