Starting Lineup

# Name Birth Day
1Elone Takitaki04/07/1985
2ATSURO NAKAMURA04/11/1994
3Yasuo Saruwatari09/28/1990
4Yusaku Kuwazuru (Cap)10/23/1985
5Mark Abbott02/20/1990
6Masakazu Toyota05/15/1986
7Solomon King03/08/1985
8JOSEPH TUPE03/14/1991
9Shota Egashira03/19/1991
10Hollinshead Daniel06/07/1995
11Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
12Junshi Yamakita09/28/1991
13JAMES MARSHALL02/05/1990
14Kouhei Ishigaki06/25/1993
15Taichi Yoshizawa07/18/1991
16NATHAN VELLA02/10/1990
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18Genki Tokushige08/27/1990
19Naoto Osajima05/23/1991
20Hideaki Suzuki03/04/1993
21HISANORI MIMATA09/07/1995
22YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993
23Arata Nanri11/08/1988