Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Yosuke Usui07/22/1985
3Hikaru Tanaka03/24/1989
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Sam Jeffries05/20/1992
6Scott Higginbotham09/05/1986
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Koichi Matsuura08/03/1993
12Yosuke Morita01/05/1989
13Maritino Nemani05/25/1991
14Teruya Goto12/18/1991
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Shin Kawamura08/06/1987
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Takahiro Doi08/22/1986
19Taku Hirosawa09/10/1986
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Keisuke Yamada05/05/1991
22DEREK CARPENTER07/26/1988
23Shindo Kamaike10/23/1986