Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kaisei Asakura06/12/2003
2Yusei Murakami07/07/2004
3Takaki Sekimoto10/16/2003
4Mitsuru Ishizaki11/28/2003
5Hyuma Suzuki04/05/2004
6Nui Ikeda07/22/2003
7Yuki Ando06/12/2003
8Haruto Komada10/12/2003
9Daichi Kawagoe (Cap)05/22/2003
10Jyonosuke Kawasaki07/30/2003
11Kouga Kuroki05/12/2004
12Hiroki Takaura06/05/2003
13Hayato Yano11/14/2003
14Taiki Inada07/22/2004
15Daishi Tanaka10/08/2004
16Kiyotaka Hikita11/15/2004
17Kouga Umino06/03/2004