Starting Lineup

# Name Birth Day
1Issei Ozawa (Cap)05/13/2003
2Kanta Tashiro01/09/2004
3Ryota Karimoto07/02/2003
4Shinjiro Niki11/12/2004
5Kohaku Ebisawa10/27/2004
6Jion Moroi01/24/2004
7Yujin Yoshida06/13/2003
8Rieto Ito07/30/2004
9Rintaro Oda11/23/2003
10Hayato Sanada09/24/2003
11Andrew Iwai06/24/2003
12Shibato Tani09/12/2003
13Isami Watanabe12/27/2003
14Ryusuke Sakata09/18/2003
15Rinosuke Horiba10/22/2003
16Daichi Minowa09/04/2004
17Masaaki Morozumi06/07/2004
18Teru Numaya09/14/2003
19Tetsurou Yoshinaga05/20/2004
20Hirotaka Miyamoto07/18/2004
21Kira Mizuno07/26/2003
22Nikkou Jones10/22/2004