Starting Lineup

# Name Birth Day
1Syouri Koshida12/28/1993
2Yoki Takeuchi02/23/1991
3Niukapu Taufa10/12/1993
4Tetuhi Roberts07/06/1994
5Yutaro Kamada10/31/1987
6Hiroto Kawasaki07/05/1991
7Kosuke Hattori06/04/1993
8Ryo Furuta09/29/1995
9Ryota Kayama04/06/1991
10SongGi Pak02/25/1993
11Nobutaka Ubukata (Cap)03/28/1988
12Kenta Kutsuna09/13/1994
13Clynton Knox12/27/1992
14Masaki Fujisaki01/18/1995
15Ryo Morita05/03/1988
16Akito Kawamata09/02/1992
17Hayato Akahira09/29/1995
18Tomohiro Nishigaki05/10/1985
19Atsushi Tsukamoto12/12/1986
20Yoji Akiyama04/26/1990
21Daiyuu Ishimori09/08/1990
22Kanta Watanabe03/01/1996
23Yuta Nakarai03/04/1993