Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUNSUKE TANI12/02/1994
2Kota Kumamoto11/24/1988
3John Roy Jenkinson03/26/1991
4Sam Chongkit03/02/1995
5Akinori Hirota12/08/1994
6Toshihiro Nishii12/03/1990
7Satoshi Tsuruoka07/28/1990
8Michi Kanado (Cap)07/15/1992
9Satoru Sawatari08/02/1985
10Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
11Sooyoung Wang05/11/1993
12Siliva Ahio10/05/1986
13Naoya Minamihashi08/10/1989
14Karne Hesketh08/01/1985
15Chikara Morita10/05/1995
16Yasunori Hoshimoto10/24/1989
17Hencus Van Wyk03/02/1992
18Dongwon Shin12/12/1986
19RYUTO KOSUGI06/05/1998
20Bryce Robins09/19/1980
21Raku Yamaoka09/12/1995
22Shusaku Hamazato12/28/1985
23Binjamin Ray Yagi03/05/1988