Starting Lineup

# Name Birth Day
1Toshiaki Maejima12/13/1993
2Yo Sato01/27/1994
3Takahiro Doi08/22/1986
4Sam Jeffries05/20/1992
5Taku Hirosawa09/10/1986
6Taro Kenjo01/09/1986
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Lepuha Latuila01/19/1985
9Keisuke Yamada05/05/1991
10Kodai Kameyama03/24/1993
11Hiroyuki Miyajima09/23/1992
12Sho Yamazaki03/02/1995
13DEREK CARPENTER07/26/1988
14Sho Takenaka08/12/1992
15Yosuke yokoyama04/14/1995
16Teppei Akiyama06/22/1991
17Sunao Takizawa09/30/1986
18Takumi Adachi04/12/1995
19Shoji Tanaka09/12/1994
20Takumi Matsumura12/16/1994
21Shinnosuke Tafokitau Oka06/11/1994
22Yudai Kameyama05/05/1995
23Amanaki Savieti03/13/1996