Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takatoshi Sugawara03/13/1987
2Shinya Shimizu11/19/1992
3Akira Jo07/11/1988
4Shohei Yuzawa08/22/1988
5Rynier Bernardo08/27/1991
6Ryota Suginaga06/29/1992
7Kosuke Urabe07/07/1995
8Edward Quirk (Cap)08/28/1991
9Michael Dowsett03/23/1992
10Tetsu Uehara02/05/1994
11Tokiro Harada07/09/1990
12Kojiro Fujichika01/29/1992
13Havili Richie04/16/1988
14Amanaki Saumaki03/08/1997
15Kentaro Nagatomi04/02/1994
16Tetsuya Shitara10/03/1986
17SUGURU IGARASHI11/22/1993
18Satoshi Ueda04/08/1989
19Jan Deklerk02/10/1991
20Shinichi Tanaka06/08/1994
21Kouki Arai05/14/1993
22Yuya Noguchi08/31/1986
23Kazuma Nakagawa10/28/1995