Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyosuke Watanabe08/01/1995
2Hiroki Murakawa01/19/1992
3Shota Hirono12/10/1993
4Toshiki Fujii04/03/1992
5Yuji Hasegawa05/16/1988
6Takuya Takeuchi11/06/1992
7Finau Phillipsearle02/15/1989
8Peter Kimlin07/11/1985
9Ryoya Shimohira11/29/1990
10Yasunori Katagiri01/05/1992
11Yuki Omichi07/30/1994
12Tevita Taufui03/21/1988
13Wataru Kawai (Cap)06/30/1987
14Takashi Toyomae04/21/1987
15Manato Hasegawa09/07/1989
16Tomoya Watanabe05/07/1989
17Yusuke Yamada03/11/1998
18Nobuhisa Takahashi09/02/1998
19Cadeyrn Neville11/09/1988
20Kento Takeuchi11/16/1990
21Jono Hickey03/30/1991
22Shin Ohashi11/07/1991
23Kento Matsui10/02/1991