Starting Lineup

# Name Birth Day
1Gwante Kim06/05/1992
2Daigo Hashimoto (Cap)01/28/1994
3Yuma Fujino07/29/1995
4Songchang Lee08/24/1991
5Kyosuke Kajikawa09/05/1987
6Hiroshi Yamamoto04/28/1986
7Takahiro Fujita06/17/1993
8Henco Venter03/27/1992
9Keita Fujiwara06/27/1994
10Yoshikazu Morita05/14/1989
11Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
12Johnny Faauli09/13/1995
13Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
14Jone Naikabula04/12/1994
15Shohei Toyoshima01/09/1989
16Hiroki Yuhara01/21/1984
17Keiichi Tanaka10/25/1989
18Ryota Fukamura07/23/1993
19Daeyeong Yang05/02/1993
20Keisuke Matsuda01/06/1988
21Shuhei Ohshima09/16/1988
22Taiki Watanabe06/23/1987
23Nicolas Kraska06/17/1989