Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kyungmun Wang09/12/1991
3Hencus Van Wyk03/02/1992
4Ryuichiro Fukutsubo (Cap)08/16/1988
5Kazuki Kato12/07/1994
6James Moore06/11/1993
7Yusuke Hamazato08/17/1984
8Dan Pryor04/14/1988
9Kohei Hamazato05/25/1988
10Jason Emery09/21/1993
11Andrew Everingham01/29/1987
12Andre Esterhuizen03/30/1994
13Siliva Ahio10/05/1986
14Hiroki Yamada05/17/1996
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Nozomi Kuraya04/04/1993
17SHUNSUKE TANI12/02/1994
18Dongwon Shin12/12/1986
19Satoshi Tsuruoka07/28/1990
20Michi Kanado07/15/1992
21Tasuku Kinjou09/11/1992
22Keito Moribayashi01/27/1995
23Andre Taylor01/11/1988