Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takao Makabe08/20/1992
2Yuki Mori07/05/1985
3Kazuhiro Shibata08/22/1986
4Jacob Skeen04/07/1993
5Michael Broadhurst10/30/1986
6Elliot Dixon09/04/1989
7Daisuke Musya05/18/1990
8Shuhei Matsuhashi11/24/1993
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Bryce Hegarty08/28/1992
11Amanaki Lotoahea04/14/1990
12Daisuke Hamano (Cap)01/06/1994
13Aki Makita02/21/1992
14Masaki Watanabe09/07/1989
15Robbie Robinson08/22/1989
16Kan Yoshino11/16/1990
17Kenta Tsujii10/17/1989
18Soutarou Okawa10/25/1991
19Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
20Colin Bourke10/15/1984
21Syota Yamamoto05/09/1990
22Tim Bateman06/03/1987
23Daisuke Komatsu09/27/1984