Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shingo Nakashima12/06/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Robert Kruger04/28/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Willem Britz08/31/1988
9Ryo Tsuruda12/08/1988
10Garth April07/16/1991
11Kai Ishii08/04/1993
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Brackin Karauria-Henry07/31/1988
14Yuki Ikeda05/21/1995
15Kazushi Hano06/21/1991
16Takayoshi Haku06/25/1989
17Kabuto Anoku04/19/1993
18Shotaro Hirai04/03/1995
19Shoma Makinouchi11/05/1994
20Kosuke Yamashita07/07/1988
21Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
22Atsushi Yumoto05/02/1994
23Hiraku Tomoigawa11/25/1984