Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masakazu Nagano05/17/1987
2Mitsuru Hirokawa07/20/1985
3Pauliasi Manu12/23/1987
4Yuta Kasahara09/30/1984
5Joel Everson03/09/1990
6Ash Parker11/01/1988
7Tsuyoshi Murata (Cap)12/15/1988
8Ryosuke Chifu03/02/1989
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Shigenori Someyama09/05/1990
11Kazuto Ozawa11/05/1991
12Augustine Pulu01/04/1990
13Masayoshi Takezawa05/05/1995
14Yeonsik Jeong05/08/1993
15Gillies Kaka05/28/1990
16Hikaru Kuzure09/09/1991
17Yuichi Hisadomi08/11/1978
18Reo Murakami07/29/1990
19Junya Lee12/27/1993
20Nobuyoshi Arai07/13/1989
21Kakeru Yamamichi05/19/1990
22Mosese Tonga04/05/1992
23Yuta Matsui03/07/1992