Starting Lineup

# Name Birth Day
1Motoki Yamazaki11/25/1988
2Ryuhei Arita03/21/1989
3Takayuki Watanabe05/27/1994
4Jang Seokhwan11/27/1991
5Tom Franklin08/11/1990
6Matt Vant Leven10/23/1987
7Hikaru Hashimoto05/17/1993
8Isileli Nakajima07/09/1989
9Andrew Ellis (Cap)02/21/1984
10Nicholas Ealey10/14/1988
11Shinsuke Iseki04/24/1995
12Richard Buckman05/27/1989
13Adam Ashley-Cooper03/27/1984
14Fraser Anderson04/20/1984
15Ryohei Yamanaka06/22/1988
16Shohei Shikata10/13/1989
17Takumi Tsukahara03/18/1994
18Hiroshi Yamashita01/01/1986
19Itaru Taniguchi10/01/1984
20Shohei Maekawa09/08/1988
21Atsushi Hiwasa05/22/1987
22Tonisio Vaihu02/12/1991
23Akihiro Shimizu02/18/1995