Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Yosuke Usui07/22/1985
3Hikaru Tanaka03/24/1989
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Taku Hirosawa09/10/1986
6Scott Higginbotham09/05/1986
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Yosuke Morita01/05/1989
13Maritino Nemani05/25/1991
14Yuki Miyamae08/03/1990
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Shin Kawamura08/06/1987
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Mao Enoki03/02/1991
19Waqa Sanaila07/17/1995
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Keisuke Yamada05/05/1991
22DEREK CARPENTER07/26/1988
23Koichi Matsuura08/03/1993