Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yukio Morikawa02/06/1993
2Takuya Kitade09/14/1992
3Shinnosuke Kakinaga12/19/1991
4Jordan Smiler06/19/1985
5Shinya Makabe03/26/1987
6Hendrik Tui12/13/1987
7Masakatsu Nishikawa05/18/1987
8Naoki Ozawa10/08/1988
9Matt Lucas01/29/1992
10Matt Giteau09/29/1982
11Yasunori Nagatomo05/03/1985
12Yusuke Kajimura09/13/1995
13Daishi Murata05/29/1988
14Takaaki Nakazuru10/24/1990
15Seiya Ozaki07/11/1995
16Shunta Nakamura02/28/1994
17Kosuke Horikoshi06/02/1995
18Semise Talakai09/04/1991
19Wataru Kobayashi03/22/1994
20Iino Koji10/12/1994
21Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
22Kosei Ono04/17/1987
23Ryoto Nakamura06/03/1991