Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Yoki Takeuchi02/23/1991
3Takashi Tanaka09/22/1984
4Yutaro Kamada10/31/1987
5Josh Bekhuis04/26/1986
6David Milo09/29/1984
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Ryota Kayama04/06/1991
10Baden Kerr06/09/1989
11Nobutaka Ubukata03/28/1988
12Shaun Treeby01/26/1989
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Chris Kuridrani12/12/1991
15Lomano Lava Lemeki01/20/1989
16Akito Fujinami08/31/1995
17Shota Takizawa09/03/1992
18Tomohiro Nishigaki05/10/1985
19Tetuhi Roberts07/06/1994
20Hiroto Kawasaki07/05/1991
21Daiyuu Ishimori09/08/1990
22SongGi Pak02/25/1993
23Yuta Nakarai03/04/1993