Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Shin Kawamura08/06/1987
3Hikaru Tanaka03/24/1989
4Sam Jeffries05/20/1992
5Yoshiya Hosoda08/05/1987
6Scott Higginbotham09/05/1986
7Tatsuru Owada01/14/1992
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Yosuke Morita (Cap)01/05/1989
13Amanaki Savieti03/13/1996
14Teruya Goto12/18/1991
15Koichi Matsuura08/03/1993
16Yosuke Usui07/22/1985
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Takahiro Doi08/22/1986
19Waqa Sanaila07/17/1995
20Ryoi Kamei10/08/1994
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Shindo Kamaike10/23/1986
23Yuki Takahira09/09/1991