Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kohei Yoshida12/29/1989
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Yoto Ioki12/20/1992
4Carl Wegner02/07/1991
5Reniel Hugo07/19/1990
6Shneil Singh02/02/1997
7Himeno Kazuki (Cap)07/27/1994
8Kyo Yoshida06/30/1995
9Kota Iwamura12/07/1993
10Clinton Swart09/06/1992
11Seiyu Kohara08/28/1992
12Male Sau10/13/1987
13Yates Steven07/26/1983
14Yuki Okada07/13/1995
15Gio Aplon10/06/1982
16Tomoharu Kawanishi09/25/1987
17Shogo Miura06/08/1995
18Yusuke Kizu12/02/1995
19Toshizumi Kitagawa02/07/1981
20Taufa Olive06/05/1991
21Kaito Shigeno11/21/1990
22Lionel Cronje04/25/1989
23Masakatsu Hikosaka01/18/1991