Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kanta Higashionna11/26/1992
2Yusuke Niwai10/22/1991
3Akira Jo07/11/1988
4Samuela Anise08/30/1986
5Jan Deklerk02/10/1991
6Finau Tupa09/23/1989
7Naoto Shimada (Cap)05/21/1991
8Philip van der Walt07/14/1989
9Toshiki Amano10/27/1990
10Yu Tamura01/09/1989
11Aiban Mishima07/16/1994
12Kojiro Fujichika01/29/1992
13Michael Bond01/27/1987
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Kentaro Nagatomi04/02/1994
16Tetsuya Shitara10/03/1986
17SUGURU IGARASHI11/22/1993
18Satoshi Ueda04/08/1989
19Muneyuki Uematsu03/09/1990
20Ryota Suginaga06/29/1992
21Michael Dowsett03/23/1992
22Fred Zelinga12/11/1992
23Havili Richie04/16/1988