Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shogo Miura06/08/1995
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Yusuke Kizu12/02/1995
4Carl Wegner02/07/1991
5Reniel Hugo07/19/1990
6Shneil Singh02/02/1997
7Himeno Kazuki (Cap)07/27/1994
8Kyo Yoshida06/30/1995
9Kaito Shigeno11/21/1990
10Lionel Cronje04/25/1989
11Henry Jamie03/11/1990
12Male Sau10/13/1987
13Yates Steven07/26/1983
14Yuki Okada07/13/1995
15Gio Aplon10/06/1982
16Ryuta Ueno10/02/1985
17Yosuke Takahashi08/06/1991
18Tatsuya Kakimoto04/18/1995
19Mitsuru Furukawa07/09/1995
20Taufa Olive06/05/1991
21Kota Iwamura12/07/1993
22Clinton Swart09/06/1992
23Taiki Masuda06/07/1990