Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kengo Kitagawa08/27/1992
2Hiroaki Sugimoto02/27/1989
3Shoya Matsunami04/11/1992
4Hobum Kim12/10/1990
5Ruan Botha01/10/1992
6Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
7Takeo Suenaga07/31/1994
8Duane Vermeulen07/03/1986
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
11Hideto Kondo04/16/1993
12Burger Odendaal04/15/1993
13Sione Teaupa07/09/1992
14Yuji Ito02/06/1987
15Kazuhiro Goya04/21/1993
16Mitsuhisa Goto04/05/1985
17Kota Kaishi10/07/1994
18Taiki Koga04/06/1989
19Yuki Aoki02/23/1992
20Yuki Shishimoto12/24/1988
21Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
22Ei Kawamuko01/09/1995
23Gerhard van den Heever04/13/1989