Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kosuke Horikoshi06/02/1995
2Takuya Kitade09/14/1992
3Semise Talakai09/04/1991
4Jordan Smiler06/19/1985
5Shinya Makabe03/26/1987
6Hendrik Tui12/13/1987
7Masakatsu Nishikawa05/18/1987
8Iino Koji10/12/1994
9Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
10Tamura Hikaru09/12/1993
11Seiya Ozaki07/11/1995
12Yusuke Kajimura09/13/1995
13Daishi Murata05/29/1988
14Takaaki Nakazuru10/24/1990
15Kotaro Matsushima02/26/1993
16Shunta Nakamura02/28/1994
17Yukio Morikawa02/06/1993
18Kensuke Hatakeyama08/02/1985
19Joe Wheeler10/20/1987
20Naoki Ozawa10/08/1988
21Matt Lucas01/29/1992
22Matt Giteau09/29/1982
23Kenta Tsukamoto08/02/1990