Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masakazu Nagano05/17/1987
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Pauliasi Manu12/23/1987
4Yuta Kasahara09/30/1984
5Liaki Moli01/04/1990
6Ash Parker11/01/1988
7Tsuyoshi Murata (Cap)12/15/1988
8Nili Latu02/19/1982
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Shigenori Someyama09/05/1990
11Masayoshi Takezawa05/05/1995
12Yasuki Hayashi04/26/1985
13Syo kataoka12/30/1987
14Kazuto Ozawa11/05/1991
15Gillies Kaka05/28/1990
16Yuichi Hisadomi08/11/1978
17Yuki Go09/26/1989
18Reo Murakami07/29/1990
19Joel Everson03/09/1990
20Akihiro Fujita07/31/1990
21Kakeru Yamamichi05/19/1990
22Yuta Matsui03/07/1992
23Shinji Nakazono01/11/1986