Starting Lineup

# Name Birth Day
1Toshiaki Maejima12/13/1993
2Shin Kawamura08/06/1987
3Hikaru Tanaka03/24/1989
4Sam Jeffries05/20/1992
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Yoshiya Hosoda08/05/1987
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Koichi Matsuura08/03/1993
12Yosuke Morita01/05/1989
13Maritino Nemani05/25/1991
14Teruya Goto12/18/1991
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Yosuke Usui07/22/1985
17Sunao Takizawa09/30/1986
18Takahiro Doi08/22/1986
19Tatsuru Owada01/14/1992
20Scott Higginbotham09/05/1986
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Kodai Kameyama03/24/1993
23Yuki Miyamae08/03/1990